یک جای خالی استقلال برای حاج‌صفی

یک جای خالی استقلال برای حاج‌صفی
با عقد قرارداد احتمالی رابسون با استقلال این تیم یک جای خالی دیگر دارد که گفته می شود این جا را برای مدافع چپ فصل گذشته فرانکفورت کنار گذاشته است.

یک جای خالی استقلال برای حاج‌صفی

با عقد قرارداد احتمالی رابسون با استقلال این تیم یک جای خالی دیگر دارد که گفته می شود این جا را برای مدافع چپ فصل گذشته فرانکفورت کنار گذاشته است.
یک جای خالی استقلال برای حاج‌صفی

پرشین موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author