یک برد تا فینال والیبالی

پیکان و بانک سرمایه در حالی دومین بازی نیمه نهایی خود را برگزار می کنند که در صورت یک برد دیگر راهی فینال خواهند شد، دیدار خارخ از خانه ای که برد در آن آسان نیست.

تلگرام

فانتزی

label, , , , , , , , ,

About the author