یکصد هزار موشک در لبنان آماده شلیک به سمت اسراییل است

یکصد هزار موشک در لبنان آماده شلیک به سمت اسراییل است
جانشین فرمانده کل سپاه اعلام کرد: حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی در جنگ اعراب و اسرائیل نشان می‌داد که این رژیم همچون خنجری زهرآگین در پهلوی مسلمانان است.
۱۳:۰۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


یکصد هزار موشک در لبنان آماده شلیک به سمت اسراییل است

جانشین فرمانده کل سپاه اعلام کرد: حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی در جنگ اعراب و اسرائیل نشان می‌داد که این رژیم همچون خنجری زهرآگین در پهلوی مسلمانان است.
۱۳:۰۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


یکصد هزار موشک در لبنان آماده شلیک به سمت اسراییل است

خرید vpn kerio client

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author