یوونتوس تایید کرد؛ پای دنی آلوس شکست

یوونتوس تایید کرد؛ پای دنی آلوس شکست
باشگاه یوونتوس تایید کرد که دنی آلوس، مدافع برزیلی این باشگاه، در شکست 3-1 امروز مقابل جنوا، دچار مصدومیت شده است.

یوونتوس تایید کرد؛ پای دنی آلوس شکست

باشگاه یوونتوس تایید کرد که دنی آلوس، مدافع برزیلی این باشگاه، در شکست 3-1 امروز مقابل جنوا، دچار مصدومیت شده است.
یوونتوس تایید کرد؛ پای دنی آلوس شکست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author