یان رایت:/ دوران درخشش وین رونی رو به پایان است

یان رایت:/ دوران درخشش وین رونی رو به پایان است
یان رایت، اسطوره باشگاه آرسنال معتقد است که دوران فوتبال وین رونی، ستاره منچستریونایتد رو به پایان است.​​​​​​​

یان رایت:/ دوران درخشش وین رونی رو به پایان است

یان رایت، اسطوره باشگاه آرسنال معتقد است که دوران فوتبال وین رونی، ستاره منچستریونایتد رو به پایان است.​​​​​​​
یان رایت:/ دوران درخشش وین رونی رو به پایان است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author