یاقوتی: امسال بیشترین برنامه را داریم

یاقوتی: امسال بیشترین برنامه را داریم
قائم مقام فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با اشاره به بالا بودن هزینه های ورزش حرفه‌ای، پاداش‌ها را در تأمین بخشی از این هزینه‌ها مفید دانست.

یاقوتی: امسال بیشترین برنامه را داریم

قائم مقام فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با اشاره به بالا بودن هزینه های ورزش حرفه‌ای، پاداش‌ها را در تأمین بخشی از این هزینه‌ها مفید دانست.
یاقوتی: امسال بیشترین برنامه را داریم

لوکس بلاگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author