گوندوگان: کلوپ احساسی است، پپ نابغه

گوندوگان: کلوپ احساسی است، پپ نابغه
ایلکای گوندوگان، هافبک منچسترسیتی به مقایسه پپ گواردیولا و یورگن کلوپ پرداخت و سرمربی فعلی خود را بهترین مربی جهان دانست.

گوندوگان: کلوپ احساسی است، پپ نابغه

ایلکای گوندوگان، هافبک منچسترسیتی به مقایسه پپ گواردیولا و یورگن کلوپ پرداخت و سرمربی فعلی خود را بهترین مربی جهان دانست.
گوندوگان: کلوپ احساسی است، پپ نابغه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author