گوندوگان: ممکن است به دورتموند برگردم

گوندوگان: ممکن است به دورتموند برگردم
ایلکای گوندوگان، هافبک آلمانی که تابستان امسال از دورتموند به سیتی پیوست، احتمال بازگشت به تیم سابقش را رد نکرد.

گوندوگان: ممکن است به دورتموند برگردم

ایلکای گوندوگان، هافبک آلمانی که تابستان امسال از دورتموند به سیتی پیوست، احتمال بازگشت به تیم سابقش را رد نکرد.
گوندوگان: ممکن است به دورتموند برگردم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author