گودرزی از استقلال بیشتر حمایت کرد

گودرزی از استقلال بیشتر حمایت کرد
افتخاری، مدیرعامل استقلال، برخلاف ادعای بسیاری از هواداران استقلال معتقد است که وزیر پیشین ورزش از این تیم حمایت زیادی انجام داده است.

گودرزی از استقلال بیشتر حمایت کرد

افتخاری، مدیرعامل استقلال، برخلاف ادعای بسیاری از هواداران استقلال معتقد است که وزیر پیشین ورزش از این تیم حمایت زیادی انجام داده است.
گودرزی از استقلال بیشتر حمایت کرد

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author