گواردیولا: ما هم امتیاز از دست خواهیم داد

گواردیولا: ما هم امتیاز از دست خواهیم داد
پپ گواردیولا، سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی به تمجید از عملکرد دی بروین پرداخت و اذعان داشت که خوش شانس است که این بازیکن در ترکیب تیمش است.

گواردیولا: ما هم امتیاز از دست خواهیم داد

پپ گواردیولا، سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی به تمجید از عملکرد دی بروین پرداخت و اذعان داشت که خوش شانس است که این بازیکن در ترکیب تیمش است.
گواردیولا: ما هم امتیاز از دست خواهیم داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author