گواردیولا: جو هواداران سلتیک را در خانه می خواهم

گواردیولا: جو هواداران سلتیک را در خانه می خواهم
پپ گواردیولا، سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی به تمجید از عملکرد سلتیک پرداخت و اذعان داشت که امیدوار است چنین فضایی در ورزشگاه اتحاد نیز به وجود بیاید.

گواردیولا: جو هواداران سلتیک را در خانه می خواهم

پپ گواردیولا، سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی به تمجید از عملکرد سلتیک پرداخت و اذعان داشت که امیدوار است چنین فضایی در ورزشگاه اتحاد نیز به وجود بیاید.
گواردیولا: جو هواداران سلتیک را در خانه می خواهم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author