گل های عتقیه‌ای می خوریم که در عطاری هم پیدا نمی شود!/ صادقی: در استقلال خداحافظی می‌کنم

گل های عتقیه‌ای می خوریم که در عطاری هم پیدا نمی شود!/ صادقی: در استقلال خداحافظی می‌کنم
پیکان یکی از تیم هایی بود که در هفته هفتم لیگ برتر برای اولین بار طعم برد را چشید، هر چند که این تیم در 7 بازی ابتدایی ضعیف تر از حد انتظار ظاهر شد.

گل های عتقیه‌ای می خوریم که در عطاری هم پیدا نمی شود!/ صادقی: در استقلال خداحافظی می‌کنم

پیکان یکی از تیم هایی بود که در هفته هفتم لیگ برتر برای اولین بار طعم برد را چشید، هر چند که این تیم در 7 بازی ابتدایی ضعیف تر از حد انتظار ظاهر شد.
گل های عتقیه‌ای می خوریم که در عطاری هم پیدا نمی شود!/ صادقی: در استقلال خداحافظی می‌کنم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author