گل نزدن طارمی کار تیم ملی بود،کلین شیت بیرانوند نه؟

گل نزدن طارمی کار تیم ملی بود،کلین شیت بیرانوند نه؟
سرمربی پرسپولیس گل نزدن طارمی را به حضورش در اردوی تیم ملی ربط داد.

گل نزدن طارمی کار تیم ملی بود،کلین شیت بیرانوند نه؟

سرمربی پرسپولیس گل نزدن طارمی را به حضورش در اردوی تیم ملی ربط داد.
گل نزدن طارمی کار تیم ملی بود،کلین شیت بیرانوند نه؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author