گل محمدی: قیمت یک بازیکن العین به اندازه بودجه یک سال ذوب آهن است/در جام حذفی جبران می کنیم

گل محمدی: قیمت یک بازیکن العین به اندازه بودجه یک سال ذوب آهن است/در جام حذفی جبران می کنیم
ایسنا نوشت؛ سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ایران می گوید دلیل اصلی شکست تیمش برابر العین استفاده نکردن از موقعیت‌ها و نداشتن تمرکز کافی بوده است.

گل محمدی: قیمت یک بازیکن العین به اندازه بودجه یک سال ذوب آهن است/در جام حذفی جبران می کنیم

ایسنا نوشت؛ سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ایران می گوید دلیل اصلی شکست تیمش برابر العین استفاده نکردن از موقعیت‌ها و نداشتن تمرکز کافی بوده است.
گل محمدی: قیمت یک بازیکن العین به اندازه بودجه یک سال ذوب آهن است/در جام حذفی جبران می کنیم

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author