گل‌محمدی قراردادش را با ذوب‌آهن فسخ کرد

گل‌محمدی قراردادش را با ذوب‌آهن فسخ کرد
سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان قراردادش را با این باشگاه فسخ کرد.

گل‌محمدی قراردادش را با ذوب‌آهن فسخ کرد

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان قراردادش را با این باشگاه فسخ کرد.
گل‌محمدی قراردادش را با ذوب‌آهن فسخ کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author