گل‌محمدی در بیمارستانی در تهران بستری شد

گل‌محمدی در بیمارستانی در تهران بستری شد
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بستری شد.

گل‌محمدی در بیمارستانی در تهران بستری شد

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بستری شد.
گل‌محمدی در بیمارستانی در تهران بستری شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author