گلزن استقلالی‌ها در بازی با ذوب‌آهن:ورزشگاه آزادی برای من خوش یمن است

گلزن استقلالی‌ها در بازی با ذوب‌آهن:ورزشگاه آزادی برای من خوش یمن است
سایت باشگاه استقلال نوشت:مهاجم گلزن استقلال با بیان این نکته که هنوز از عملکرد خودش رضایت ندارد از اینکه گل دوم او نیز در ورزشگاه آزادی به ثمر رسید ابراز خرسندی کرد.

گلزن استقلالی‌ها در بازی با ذوب‌آهن:ورزشگاه آزادی برای من خوش یمن است

سایت باشگاه استقلال نوشت:مهاجم گلزن استقلال با بیان این نکته که هنوز از عملکرد خودش رضایت ندارد از اینکه گل دوم او نیز در ورزشگاه آزادی به ثمر رسید ابراز خرسندی کرد.
گلزن استقلالی‌ها در بازی با ذوب‌آهن:ورزشگاه آزادی برای من خوش یمن است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author