گفت و گوی میثاق بهادران با ورزش سه/ از غم فوت پدر تا درخشش در بازی قرقیزستان

گفت و گوی میثاق بهادران با ورزش سه/ از غم فوت پدر تا درخشش در بازی قرقیزستان
میثاق بهادران بازیکن ایرانی – فیلیپینی می گوید که پدرش همیشه در کنار او بوده است و در بهشت هم به او کمک کرده تا گلزنی کند.

گفت و گوی میثاق بهادران با ورزش سه/ از غم فوت پدر تا درخشش در بازی قرقیزستان

میثاق بهادران بازیکن ایرانی – فیلیپینی می گوید که پدرش همیشه در کنار او بوده است و در بهشت هم به او کمک کرده تا گلزنی کند.
گفت و گوی میثاق بهادران با ورزش سه/ از غم فوت پدر تا درخشش در بازی قرقیزستان

نصب تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author