گفت‌وگو با داوری که آتش‌نشان است و مارگیری می‌کند!

گفت‌وگو با داوری که آتش‌نشان است و مارگیری می‌کند!
تسنیم نوشت:داور دیدار استقلال – ذوب‌آهن گفت:«شغل اصلی من آتش‌نشانی است و کار مارگیری و نجات حیوان را انجام داده‌ام.»

گفت‌وگو با داوری که آتش‌نشان است و مارگیری می‌کند!

تسنیم نوشت:داور دیدار استقلال – ذوب‌آهن گفت:«شغل اصلی من آتش‌نشانی است و کار مارگیری و نجات حیوان را انجام داده‌ام.»
گفت‌وگو با داوری که آتش‌نشان است و مارگیری می‌کند!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author