گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا و ولیعهد ابوظبی درباره ی تحولات یمن و سوریه

گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا و ولیعهد ابوظبی درباره ی تحولات یمن و سوریه
اوباما و ولیعهد ابوظبی، روز جمعه درباره تازه ترین تحولات در سوریه و جنگ با گروه تکفیری صهیونیستی داعش تلفنی گفتگو کردند.
۰۹:۴۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا و ولیعهد ابوظبی درباره ی تحولات یمن و سوریه

اوباما و ولیعهد ابوظبی، روز جمعه درباره تازه ترین تحولات در سوریه و جنگ با گروه تکفیری صهیونیستی داعش تلفنی گفتگو کردند.
۰۹:۴۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا و ولیعهد ابوظبی درباره ی تحولات یمن و سوریه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author