گزینش پرتغالی استقلالی‌ها از جایگاه ویژه (عکس)

گزینش پرتغالی استقلالی‌ها از جایگاه ویژه (عکس)
اعضای کادرفنی تیم ملی همانند دیدار دربی با حضور  در استادیوم آزادی نظاره گر عملکرد دو تیم ذوب و استقلال بودند.

گزینش پرتغالی استقلالی‌ها از جایگاه ویژه (عکس)

اعضای کادرفنی تیم ملی همانند دیدار دربی با حضور  در استادیوم آزادی نظاره گر عملکرد دو تیم ذوب و استقلال بودند.
گزینش پرتغالی استقلالی‌ها از جایگاه ویژه (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author