گزارش ویژه از انتقال شهباززاده به ترکیه (عکس)

گزارش ویژه از انتقال شهباززاده به ترکیه (عکس)
پس از ثبت قرارداد طارمی و رضاییان با ریزه اسپور ترکیه حالا سجاد شهباززاده هم ساز جدایی کوک کرده و به دنبال حضور در لیگ ترکیه است.

گزارش ویژه از انتقال شهباززاده به ترکیه (عکس)

پس از ثبت قرارداد طارمی و رضاییان با ریزه اسپور ترکیه حالا سجاد شهباززاده هم ساز جدایی کوک کرده و به دنبال حضور در لیگ ترکیه است.
گزارش ویژه از انتقال شهباززاده به ترکیه (عکس)

خرید vpn تست اکانت

اتومبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author