گزارش:/ نیمار، ال کلاسیکو و سخت گیرترین داور لالیگا

گزارش:/ نیمار، ال کلاسیکو و سخت گیرترین داور لالیگا
امروز دومین داور سخت گیر لالیگا داوری بازی سوسیداد و بارسلونا را برعهده دارد و همین، کار برای نیمار را دشوارتر از همیشه می کند؛ نیماری که 4 کارته است و با یک اخطار دیگر ال کلاسیکو را از دست خواهد داد.

گزارش:/ نیمار، ال کلاسیکو و سخت گیرترین داور لالیگا

امروز دومین داور سخت گیر لالیگا داوری بازی سوسیداد و بارسلونا را برعهده دارد و همین، کار برای نیمار را دشوارتر از همیشه می کند؛ نیماری که 4 کارته است و با یک اخطار دیگر ال کلاسیکو را از دست خواهد داد.
گزارش:/ نیمار، ال کلاسیکو و سخت گیرترین داور لالیگا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author