گزارش:/ موراتا، برترین اسپانیایی حاضر در چمپیونزلیگ

گزارش:/ موراتا، برترین اسپانیایی حاضر در چمپیونزلیگ
آلوارو موراتا را باید آقای لیگ قهرمانان بدانیم چون در سه سال اخیر عملکرد او در این تورنمنت عالی بوده است.

گزارش:/ موراتا، برترین اسپانیایی حاضر در چمپیونزلیگ

آلوارو موراتا را باید آقای لیگ قهرمانان بدانیم چون در سه سال اخیر عملکرد او در این تورنمنت عالی بوده است.
گزارش:/ موراتا، برترین اسپانیایی حاضر در چمپیونزلیگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author