گزارش:/ غیبت مودریچ و خطری که در کمین رئال است

گزارش:/ غیبت مودریچ و خطری که در کمین رئال است
لوکا مودریچ، ستاره کروات رئال مادرید، امشب به صلاحدید زیدان در بازی مقابل ویارئال استراحت خواهد کرد.

گزارش:/ غیبت مودریچ و خطری که در کمین رئال است

لوکا مودریچ، ستاره کروات رئال مادرید، امشب به صلاحدید زیدان در بازی مقابل ویارئال استراحت خواهد کرد.
گزارش:/ غیبت مودریچ و خطری که در کمین رئال است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author