گزارش:/ سرنوشت بارسلونا در روزهای بدون مسی

گزارش:/ سرنوشت بارسلونا در روزهای بدون مسی
لئو مسی شب گذشته در بازی مقابل اتلتیکو مادرید مصدوم شد و سه هفته از میادین به دور خواهد ماند.

گزارش:/ سرنوشت بارسلونا در روزهای بدون مسی

لئو مسی شب گذشته در بازی مقابل اتلتیکو مادرید مصدوم شد و سه هفته از میادین به دور خواهد ماند.
گزارش:/ سرنوشت بارسلونا در روزهای بدون مسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author