گزارش زنده فینال والیبال نشسته؛/ ایران 2 – بوسنی 1 ؛ در انتظار آخرین طلا

گزارش زنده فینال والیبال نشسته؛/ ایران 2 – بوسنی 1 ؛ در انتظار آخرین طلا
فینال سنتی والیبال نشسته پارالمپیک حساس تر از همیشه دنبال می شود و صاحب مدال طلا در ست های چهارم یا پنجم مشخص خواهد شد.

گزارش زنده فینال والیبال نشسته؛/ ایران 2 – بوسنی 1 ؛ در انتظار آخرین طلا

فینال سنتی والیبال نشسته پارالمپیک حساس تر از همیشه دنبال می شود و صاحب مدال طلا در ست های چهارم یا پنجم مشخص خواهد شد.
گزارش زنده فینال والیبال نشسته؛/ ایران 2 – بوسنی 1 ؛ در انتظار آخرین طلا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author