گزارش زنده؛ تراکتورسازی تبریز 0 سیاه جامگان 0

گزارش زنده؛ تراکتورسازی تبریز 0 سیاه جامگان 0
شاگردان امیر قلعه نویی پس از پیروزی مهم خود در اصفهان و صدرنشینی در لیگ، در بازی خانگی امروز به دنبال کسب سه امتیاز هستند.

گزارش زنده؛ تراکتورسازی تبریز 0 سیاه جامگان 0

شاگردان امیر قلعه نویی پس از پیروزی مهم خود در اصفهان و صدرنشینی در لیگ، در بازی خانگی امروز به دنبال کسب سه امتیاز هستند.
گزارش زنده؛ تراکتورسازی تبریز 0 سیاه جامگان 0

label, , , , , , , , , , , ,

About the author