گزارش روز:/ 5 نقطه قوت بزرگ اتلتیکو مادرید مقابل رئال

گزارش روز:/ 5 نقطه قوت بزرگ اتلتیکو مادرید مقابل رئال
فینال تمام مادریدی لیگ قهرمانان برای دومین بار در سه فصل اخیر فردا در میلان تکرار خواهد شد و اتلتیکو در تلاش است تا ناکامی دو سال پیش در لیسبون را در سن سیرو جبران کند.

گزارش روز:/ 5 نقطه قوت بزرگ اتلتیکو مادرید مقابل رئال

فینال تمام مادریدی لیگ قهرمانان برای دومین بار در سه فصل اخیر فردا در میلان تکرار خواهد شد و اتلتیکو در تلاش است تا ناکامی دو سال پیش در لیسبون را در سن سیرو جبران کند.
گزارش روز:/ 5 نقطه قوت بزرگ اتلتیکو مادرید مقابل رئال

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author