گزارش:/ رئال و بدترین آمار دفاعی در 8 سال گذشته

گزارش:/ رئال و بدترین آمار دفاعی در 8 سال گذشته
رئال مادرید امشب برای دهمین بازی متوالی، دروازه خود را گشوده دید تا از این حیث با روند منفی تیم برند شوستر در سال 2008 برابری کند.

گزارش:/ رئال و بدترین آمار دفاعی در 8 سال گذشته

رئال مادرید امشب برای دهمین بازی متوالی، دروازه خود را گشوده دید تا از این حیث با روند منفی تیم برند شوستر در سال 2008 برابری کند.
گزارش:/ رئال و بدترین آمار دفاعی در 8 سال گذشته

label, , , , , , , , , , , ,

About the author