گزارش:/ رئال مادرید؛ متخصص گلزنی در دقایق پایانی CL

گزارش:/ رئال مادرید؛ متخصص گلزنی در دقایق پایانی CL
دیشب کهکشانی ها یک بار دیگر در دقایقی پایانی با گل کریم بنزما از سد اسپورتینگ گذشتند؛ کاری که در آن تخصص دارند.

گزارش:/ رئال مادرید؛ متخصص گلزنی در دقایق پایانی CL

دیشب کهکشانی ها یک بار دیگر در دقایقی پایانی با گل کریم بنزما از سد اسپورتینگ گذشتند؛ کاری که در آن تخصص دارند.
گزارش:/ رئال مادرید؛ متخصص گلزنی در دقایق پایانی CL

label, , , , , , , , , , , ,

About the author