گزارش تمرین تیم ملی/ وقتی همه برای آقاجواد دست زدند

گزارش تمرین تیم ملی/ وقتی همه برای آقاجواد دست زدند
تیم ملی ایران پس از ورود به ایران اولین تمرین خود را پیش از بازی برابر ازبکستان در تهران برگزار کرد.

گزارش تمرین تیم ملی/ وقتی همه برای آقاجواد دست زدند

تیم ملی ایران پس از ورود به ایران اولین تمرین خود را پیش از بازی برابر ازبکستان در تهران برگزار کرد.
گزارش تمرین تیم ملی/ وقتی همه برای آقاجواد دست زدند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author