گزارش تصویری از مهمان های خطرناک تیم ملی/ عاملان انتقال ویروس زیکا در تمرین ملی‌پوشان

گزارش تصویری از مهمان های خطرناک تیم ملی/ عاملان انتقال ویروس زیکا در تمرین ملی‌پوشان
ملی پوشان در حالی خود را آماده حضور در آخرین رقابت دور رفت مقدماتی جام جهانی می کنند که پشه های فراوانی را به عنوان مهمانان ناخوانده در کنار خود می بینند.

گزارش تصویری از مهمان های خطرناک تیم ملی/ عاملان انتقال ویروس زیکا در تمرین ملی‌پوشان

ملی پوشان در حالی خود را آماده حضور در آخرین رقابت دور رفت مقدماتی جام جهانی می کنند که پشه های فراوانی را به عنوان مهمانان ناخوانده در کنار خود می بینند.
گزارش تصویری از مهمان های خطرناک تیم ملی/ عاملان انتقال ویروس زیکا در تمرین ملی‌پوشان

کانال تلگرام اکسین چنل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author