گزارش تصویری؛ ومبلی لندن تا چه زمانی برای یورگن کلوپ نحس خواهد بود؟

یورگن کلوپ بار دیگر در ومبلی لندن دستش از جام کوتاه ماند.

دانلود موزیک

سیستم اطلاع رسانی

label, , , , , , , , ,

About the author