گزارش:/ تردید لوئیس انریکه برای ماندن یا جدایی از بارسا

گزارش:/ تردید لوئیس انریکه برای ماندن یا جدایی از بارسا
سرمربی بارسلونا هنوز تصمیمی برای اینکه به کار خود در این باشگاه ادامه دهد یا در انتهای فصل به حضور سه ساله اش پایان دهد نگرفته است.

گزارش:/ تردید لوئیس انریکه برای ماندن یا جدایی از بارسا

سرمربی بارسلونا هنوز تصمیمی برای اینکه به کار خود در این باشگاه ادامه دهد یا در انتهای فصل به حضور سه ساله اش پایان دهد نگرفته است.
گزارش:/ تردید لوئیس انریکه برای ماندن یا جدایی از بارسا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author