گزارش بانک جهانی و سازمان ملل از آوارگان جنگ

گزارش بانک جهانی و سازمان ملل از آوارگان جنگ
بانک جهانی و سازمان ملل در گزارشی مشترک بر تاثیرات منفی اقتصادی آوارگی های ناشی از جنگ در جهان تاکید کردند.
۱۶:۳۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


گزارش بانک جهانی و سازمان ملل از آوارگان جنگ

بانک جهانی و سازمان ملل در گزارشی مشترک بر تاثیرات منفی اقتصادی آوارگی های ناشی از جنگ در جهان تاکید کردند.
۱۶:۳۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


گزارش بانک جهانی و سازمان ملل از آوارگان جنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author