گزارش:/ بالارفتن احتمال جدایی رونالدو از رئال

گزارش:/ بالارفتن احتمال جدایی رونالدو از رئال
احتمال اینکه کریستیانو رونالدو از رئال مادرید جدا شود، حالا بیشتر از تابستانی شده است که پشت سر گذاشته ایم.

گزارش:/ بالارفتن احتمال جدایی رونالدو از رئال

احتمال اینکه کریستیانو رونالدو از رئال مادرید جدا شود، حالا بیشتر از تابستانی شده است که پشت سر گذاشته ایم.
گزارش:/ بالارفتن احتمال جدایی رونالدو از رئال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author