گزارشی از تحرکات دولت و سنای آمریکا در آستانه انتخابات ایران

در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برخی نمایندگان خواستار دخالت در انتخابات ایران شدند . در این نشست که جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز حضور داشت ، باب منندز سناتور دمکرات گفت: ما باید در قبال انتخابات ایران شدیدتر عمل می کردیم .
۱۹:۳۷ – ۱۳۹۴ چهار شنبه ۵ اسفند


روزنامه ایران

مدرسه

label, , , , , , , , ,

About the author