گروگان‌گیری در رستورانی در لندن

برخی گزارش‌ها حاکی است دست‌کم یک نفر در رستورانی در لندن گروگان گرفته شده است.
۱۲:۵۹ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۶ اسفند


world press news

عرفان دینی

label, , , , , , , ,

About the author