کی‌روش 17 بازیکن را به تیم ملی دعوت کرد/ اردوی ارمنستان بدون لژیونرها

کی‌روش 17 بازیکن را به تیم ملی دعوت کرد/ اردوی ارمنستان بدون لژیونرها
کادر فنی تیم ملی ایران 17 بازیکن را به اردوی این تیم دعوت کرد.

کی‌روش 17 بازیکن را به تیم ملی دعوت کرد/ اردوی ارمنستان بدون لژیونرها

کادر فنی تیم ملی ایران 17 بازیکن را به اردوی این تیم دعوت کرد.
کی‌روش 17 بازیکن را به تیم ملی دعوت کرد/ اردوی ارمنستان بدون لژیونرها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author