کی‌روش:آندو را دوباره به تیم‌ملی دعوت می‌کنم/بعضی از تصمیمات فیفا منصفانه نیست

کی‌روش:آندو را دوباره به تیم‌ملی دعوت می‌کنم/بعضی از تصمیمات فیفا منصفانه نیست
تسنیم نوشت:سرمربی تیم‌ملی فوتبال کشورمان اعلام کرد، بازیکنانی چون حقیقی، سعید، داریوش،رفیعی و تیموریان به اردوی بعدی این تیم دعوت خواهند شد.

کی‌روش:آندو را دوباره به تیم‌ملی دعوت می‌کنم/بعضی از تصمیمات فیفا منصفانه نیست

تسنیم نوشت:سرمربی تیم‌ملی فوتبال کشورمان اعلام کرد، بازیکنانی چون حقیقی، سعید، داریوش،رفیعی و تیموریان به اردوی بعدی این تیم دعوت خواهند شد.
کی‌روش:آندو را دوباره به تیم‌ملی دعوت می‌کنم/بعضی از تصمیمات فیفا منصفانه نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author