کیمیچ:/ به گواردیولا بابت حضور در بایرن مدیونم

کیمیچ:/ به گواردیولا بابت حضور در بایرن مدیونم
مدافع جوان بایرن مونیخ حضور زودهنگامش را در ترکیب اصلی این تیم مدیون سرمربی سابق اسپانیایی این تیم می داند.

کیمیچ:/ به گواردیولا بابت حضور در بایرن مدیونم

مدافع جوان بایرن مونیخ حضور زودهنگامش را در ترکیب اصلی این تیم مدیون سرمربی سابق اسپانیایی این تیم می داند.
کیمیچ:/ به گواردیولا بابت حضور در بایرن مدیونم

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author