کیانوش رستمی در یک ضرب اول شد

کیانوش رستمی در یک ضرب اول شد
وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم کشورمان در حرکت یک ضرب مسابقات بین‌المللی وزنه‌برداری جام فجر رتبه اول را به دست آورد.

کیانوش رستمی در یک ضرب اول شد

وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم کشورمان در حرکت یک ضرب مسابقات بین‌المللی وزنه‌برداری جام فجر رتبه اول را به دست آورد.
کیانوش رستمی در یک ضرب اول شد

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author