کونته: همه چیز تقصیر کیهیل نیست

کونته: همه چیز تقصیر کیهیل نیست
آنتونیو کونته، سرمربی ایتالیایی چلسی معتقد است تمام تقصیر شکست سنگین دیروز برابر آرسنال بر گردن گری کیهیل، مدافع با تجربه این تیم نیست.

کونته: همه چیز تقصیر کیهیل نیست

آنتونیو کونته، سرمربی ایتالیایی چلسی معتقد است تمام تقصیر شکست سنگین دیروز برابر آرسنال بر گردن گری کیهیل، مدافع با تجربه این تیم نیست.
کونته: همه چیز تقصیر کیهیل نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author