کونته: دوست دارم آرسن ونگر چلسی شوم

کونته: دوست دارم آرسن ونگر چلسی شوم
آنتونیو کونته،‌ سرمربی چلسی مدعی شد که می‌خواهد مثل آرسن ونگر، مدت ها در چلسی حضور داشته باشد.

کونته: دوست دارم آرسن ونگر چلسی شوم

آنتونیو کونته،‌ سرمربی چلسی مدعی شد که می‌خواهد مثل آرسن ونگر، مدت ها در چلسی حضور داشته باشد.
کونته: دوست دارم آرسن ونگر چلسی شوم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author