کونته: به نمایش چلسی افتخار می کنم

کونته: به نمایش چلسی افتخار می کنم
آنتونیو کونته، سرمربی ایتالیایی چلسی به تمجید از عملکرد تیمش پرداخت و کاستا را بهترین مهاجم نوک جهان خطاب کرد.

کونته: به نمایش چلسی افتخار می کنم

آنتونیو کونته، سرمربی ایتالیایی چلسی به تمجید از عملکرد تیمش پرداخت و کاستا را بهترین مهاجم نوک جهان خطاب کرد.
کونته: به نمایش چلسی افتخار می کنم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author