کنایه‌ای که عالیشاه به استقلال زد

کنایه‌ای که عالیشاه به استقلال زد
پرسپولیسی‌ها هنوز ناراحتند که چرا نتوانسته‌اند دربی را ببرند.

کنایه‌ای که عالیشاه به استقلال زد

پرسپولیسی‌ها هنوز ناراحتند که چرا نتوانسته‌اند دربی را ببرند.
کنایه‌ای که عالیشاه به استقلال زد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author