کنار زدن دراماتیک قهرمان جهان/ ایران 4(3) – برزیل 4(2)؛ بی‌نظیر، بی‌نظیر

کنار زدن دراماتیک قهرمان جهان/ ایران 4(3) – برزیل 4(2)؛ بی‌نظیر، بی‌نظیر
ملی پوشان فوتسال ایران بهترین نمایش خود را برابر قوی‌ترین و پُر ستاره‌ترین تیم جهان ارائه کردند و با پیروزی در ضربات پنالتی شگفتی آفریدند.

کنار زدن دراماتیک قهرمان جهان/ ایران 4(3) – برزیل 4(2)؛ بی‌نظیر، بی‌نظیر

ملی پوشان فوتسال ایران بهترین نمایش خود را برابر قوی‌ترین و پُر ستاره‌ترین تیم جهان ارائه کردند و با پیروزی در ضربات پنالتی شگفتی آفریدند.
کنار زدن دراماتیک قهرمان جهان/ ایران 4(3) – برزیل 4(2)؛ بی‌نظیر، بی‌نظیر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author