کناره‌گیری فدرر از مسابقات ایندیانا ولز

راجرر فدرر از مسابقات ایندیانا ولز ماه آینده کناره‌گیری کرد اما امیدوار است برای مسابقات مونت کارلو در ماه آوریل شرایط بدنی خوبی داشته باشد.

آلرژی و تغذیه

تلگرام

label, , , , , , , , ,

About the author