کناره‌گیری رضایی از سرمربیگری تیم والیبال نشسته

کناره‌گیری رضایی از سرمربیگری تیم والیبال نشسته
سرمربی تیم ملی والیبال نشسته اعلاک کرد که این آخرین باری بود که هدایت این تیم را به‌عهده داشت.

کناره‌گیری رضایی از سرمربیگری تیم والیبال نشسته

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته اعلاک کرد که این آخرین باری بود که هدایت این تیم را به‌عهده داشت.
کناره‌گیری رضایی از سرمربیگری تیم والیبال نشسته

label, , , , , , , , , , , ,

About the author